* To Be Brothers *

Wij zijn een jong familiebedrijf dat zich bezighoudt met arbeidsbemiddelling dat nu de Nederlandse markt betreedt. We investeren voortdurend in onze eigen ontwikkeling om hoge standaarden te verzekeren van de geleverde diensten. We behandelen dit niet als een slogan, maar als een aanbetaling die in de toekomst vruchten zal afwerpen. Werk is een passie voor ons, en elke uitdaging is een kans om te pronken. In onze carrière hadden we te maken met veel verschillende problemen die we hebben kunnen overwinnen dankzij samenwerking en goede communicatie.

* Onze ervaring *

Wij hebben vele jaren ervaring en unieke competenties verzameld in het werken voor de grootste uitzendbureaus in Nederland en in de internationale omgeving. Nu is het moment waarop we effectief kunnen concurreren met andere uitzendbureaus. We hebben deze sector ook van de kant van de werknemer leren kennen, dus we weten hoe het is om in het buitenland te werken en wat deze sector nodig heeft. Het succes van ons bedrijf wordt gecreëerd door mensen en hun betrokkenheid.

* Tevredenheid van de Klanten en Werknemers *

De samenwerking met ons van de kant van de klant garandeert een veilige, uitgebreide en snelle transactie. De basis van onze activiteiten is om het aanbod aan te passen aan de behoeften en vereisten van de klant, en ons belangrijkste doel – zijn complete tevredenheid met het voltooide project. Klantentevredenheid is onze prioriteit, omdat een tevreden klant een partner voor de lange termijn is.

We vergeten nooit het welzijn van onze medewerkers, we concentreren ons op hun ontwikkeling en omringen hen met onze zorg gedurende heel het proces. Op het werk zijn solide en familiewaarden belangrijk voor ons. We zijn ons bewust van het feit dat naar het buitenland gaan een grote onderneming kan zijn. Aan onze kant ligt het om de gerekruteerde kandidaten maximaal comfort te bieden tijdens hun reis naar Nederland. We kunnen hun eigen gezin niet vervangen, maar we hopen dat onze medewerkers zich vanaf het begin in hun nieuwe vaderland thuis zullen voelen.

HENRY FORD, DE LEGENDARISCHE AMERIKAANSE ONDERNEMER PLACHT TE ZEGGEN:

„De combinatie van krachten is het begin,
samen blijven is vooruitgang,
samenwerken is succes”